Objekty - prvky modelu

Univerzální objekt

Objekt ve tvaru kvádru nebo válce umožňuje vytvářet jednoduché prvky, které mají definovaný stavební materiál s možností přepsat povrch. Přední či horní stěnu je možné opatřit dvířky / poklopem a přizpůsobit je pomocí symbolů jako blesk, hydrant, HUP nebo vlastní obrázek pro reprezentaci například rozváděčů nebo šachet.

2D zobrazení poskytuje 8 variant symbolů, včetně textu, s možností připojení specifikace jako je ID nebo obecný popisek. Velikost 2D symbolu je nastavitelná a může odpovídat rozměrům 3D modelu nebo mít individuálně určenou velikost.

Použití objektu je vhodné ve chvíli, kdy potřebujete do dokumentace přidat symbol s jednuchou 2D značkou a obecný objekt, ke kterému připojítě nějakou sadu vlastností. Objekt tak může nahradit postup, při kterém je nutné použít různé prvky z knihovny Archicadu (např. objekt pračky nebo lednice) pro vykreslení 2D obdélníku s textem. Nebo pokud potřebujete u obecného prvku (krychle, válec) využít vetší možnosti nastavení 2D symbolu a 3D zobrazení.

Vhodné také pro vykreslení skříní různých rozváděčů, rozdělovačů nebo hydrantů, popř. šachet, revizních dvířek apod.

 

Souřadnicový bod

2D / 3D Objekt zobrazující vlastní polohu vůčí projekčnímu počátku nebo geodetickému bodu. Možno nastavit různé varianty obsahu a zobrazení. Prvek se umí vykreslit i ve 3D pro snažší definování Z souřadnice.

Narozdíl o nativních Objektů z knihovny archicadu netrpí chybou přepočítání souřadnice po uložení projektu, pokud je prvek použit na pracovním listě v S-JTSK souřadnicích.

Prvek umožňujě výpis hodnot v "m" a ve správném formátu (YX). Vzhledem k tomu, že se jedná o Objekt, je možné snadno vytvořit tabulku všech bodů s výpisech jeho souřadnic (jako parametrů). 

 

Objekty Sanity

3D Objekty - prvky sanity, které ve standardní knihovně Archicadu chybí. 

Jedná se o prvky s převedenou 3D geometrií reálných výrobků s odladěným 2D symbolem.

 

Minimální prostor

2D symbol - polygon (obdélník) minimálního prostoru. Prvek využívá nastavení pro minimální prostor jako u objektů sanity, nábytku nebo dveří z knihovny Archicadu. Zobrazení je možné aktivovat pomocí standardní paletky Voleb zobrazení modelu.

Minimální prostor je skvělá návrhová pomůcka pro koncepční navrhování uspořádání prostor hygienického zázemí ve shodě s normou ČSN 734108 nebo pro rozmístění nábytku. Definuje nutný volný prostor = manipulační plochu kolem objektu, do kterého by neměli zasahovat jiné zařizovací předměty.
Pro správné použití v Archicadu je ovšem nutné u všech prvků, které zobrazení minimálního prostoru umožňují, zadefinovat správné rozměry.

Symbol minimálního prostoru je tak ideální pro použití s prvky, které toto nastavení neobsahují, tedy např. prvky z cizích zdrojů (např. bimobject.com) nebo prvky, které si sami vymodelujete.

Napojovací body TZB

3D Objekt - Napojovací body slouží pro modelování TZB rozvodů. Objekt definuje "správné" výškové umístění Sanitárních prvků a polohy a průměry jejich napojení (kanalizace a vodovod).

Nejedná se o "prvek Zařízení" (prvek TZB modeláře), tedy rozvody se k napojovacím bodům nepřipojují automaticky. Jedná se pouze o jakousi šablonu - projekční pomůcku polohy koncových prvků.

Panel LOP

Prvek Lehkého obvodového pláště - základní panel, který má, narozdíl od nativních prvků Archicadu, povrchový materiál správně pozicovaný s počátkem textury v rohu panelu. Navíc je možné dodatečně pozicovat počátek a natočení textury (graficky v modelu - v editačním režimu LOP) na libovolném místě v rovině panelu.

Primární použití pro model keramického obkladu s komplikovanějším spárožezem nebo pestrou skladbou různých typů panelů (obkládaček).

Dvířka do podhledu

Jednoduchý 3D objekt, který vykreslí dvířka do podhledu (deska + směr otevírání).

K dispozici také jako střešní okno reagující na nastavení střechy (sklon, tloušťka), které si  automaticky vytvoří prostup konstrukcí (střechou).

3D text do oblouku

Jednoduchý 3D objekt zobrazující 3D text dle vlastního zadání.

Narozdíl od podobného objektu z knihovny Archicadu umožňuje tento prvek vykreslit text do obloku. Poloměr oblouku je nastavitelný graficky v půdorysu. Je možné zvolit jen takový poloměr, aby se celý zadaný text vešel na obvod kruhu. Výška textu je nastavitelná graficky ve 3D / pohledu.

.

 

 

Cena knihovny  3.000,- Kč *

Poslední update 19. 03. 2024


Pokud máte o knihovnu zájem, kontaktujte mě na atelier@jirat.com.

*) Cena pro jednotlivce (samostatné projektanty a studenty) dohodou. Platba předem na základě faktury. Nejsem plátce DPH.