Prvky výkresu

Titulek kresby

Jednoduchý Ttitulek kresby, vypisující název Zobrazení (popř. ID) a aktuální měřítko kresby. V nastavení titulku (nastavení kresby) je možné definovat polohu a orientaci titulku vůči kresbě.

Titulek zároveň umožnuje vykreslit grafické měřítko na spodní hraně kresby / výkresu, které si samo načte aktuální velikost (měřítko) kresby a na základě toho vykreslí požadovanou délku pravítka. Polohu grafického měřítka je možné zafixovat s levím dolním rohem výkresu bez ohledu na polohu kresby na výkrese. Grafické měřítko je možné zobrazit ve 3 stylech zobrazení.

Grafické měřítko je dostupné také jako samostatný prvek, např. pro použití mimo výkresový prostor. V tomto případě je nutné v nastavení nadefinovat meřítko, ve kterém se požadovaná délka vykreslí.

 

Severka

Vlastní severka reagující na nastavení projektového severu s možností zobrazit Meridiánovou konvergenci severu.

Na základě spočítané Meridiánové konvergence je možné přepínat zobrazení směru severu (dle Katastru nebo Zeměpisného severu), tedy odlišně od toho jak je Sever Projektu definován. (topografické mapy používají jiný směr severu než mapa katastrální, pokud se oba podklady objeví v jedné dokumentaci, je nutné natočení severu pro každou mapu definovat jinak). 
Severka tak skvěle doplňuje katastrální mapy a umístění geodetického bodu pomocí dopňku BIM Tech Tools, který po vložení katastrální mapy aktualizuje polohu geodetického bodu a GPS plohu projektu a natočí sever projektu na zeměpisný sever.

Meridiánová konvergence se spočítá automaticky dle GPS polohy počátku - 0,0 projektu (Volby -> Předvolby projektu -> Nastavení umístění ...), popř. je možné zadat vlastní hodnotu konvergence nebo polohy - zeměpisné délky.

Symbol severky je dostupný ve 3 variantách, popř. mohu po dohodě vyměnit za váš vlastní symbol.

V budoucnu (pokud budou na úrovni GDL Archicadu potřebné parametry dostupné) doplním možnost definovat polohu také pomocí polohy Geodetického bodu (tedy S-JTSK souřadnicí).

 

Nadmořská výška

Neasociativní popiska vypisující hodnotu nadmořské výšky z nastavení Umístění projektu. Vhodné např. pro použití do rozpisky výkresu.

 

Prvek Popiska (místo Objektu) je zvolen záměrně kvůli jednoduššímu a bohatšímu nastavení textového pole, rámečku, nepruhledného pozadí atd.

 

Rámeček výkresu

Objekt Rám výkresu umožňuje automaticky vykreslit ořezové / skládací značky na okrajích výkresu (pro formát A4, A3 a vlastní velikosti v měřítku 1:1).

Zároveň umožňuje vypsat velikost formátu výkresu - rozměru rámečku do rozpisky (a to nejen skutečnou velikostí, ale také v počtu skladů A4 nebo označení ISO formátu) v libovolné pozici a s možností definování velikosti, fontu a stylu textu. Případně vypsat libovolný text (např. PRACOVNÍ VERZE) přes/pod výkresový prostor (výchozí nastavení vypisuje Autotext - Info o projektu - Stav projektu) ve třech samostatně zapínatelných polohách textu. Při použití Autotextu je možné hodnotu (text) změnit, aniž by bylo nutné editovat nastavení rámečku na všech výkresových šablonách.

Rozměr rámečku se definuje snadno pomocí rohových bodů.

Ořezové značky jsou zobrazeny ve dvou variantách, pro skládání do desek (tedy sklad na A4) nebo pro skládání na vazbu (tedy na harmoniku libovolného formátu).

Ideální použití na Výkresovou šablonu, tím se zajistí vykreslení rámečku / ořezových značek na "všech" výkresech.

 

Cena knihovny  2.500,- Kč *

Poslední update 11. 2. 2024


Pokud máte o knihovnu zájem, kontaktujte mě na atelier@jirat.com.

*) Cena pro jednotlivce (samostatné projektanty a studenty) dohodou. Platba předem na základě faktury. Nejsem plátce DPH.