Razítko a popiska zóny - Koncept zóny Místnosti x Obchodní plochy

Tato knihovna obsahuje Razítko a popisku zóny, upravené tak, aby bylo možné jejich obsah a zobrazení ovládat hromadně pomocí Voleb zobrazení modelu. Pomocí tohoto způsobu práce je možné snadno vytvářet např. vícejazyčné dokumentace nebo různá informativní zobrazení stejného půdorysu s výpisem rozličných hodnot (vlastností zón). Vzhledem k možnostem přepisování výchozího nastavení zobrazení (velikost a barva textu, rámeček) pro každou Volbu zobrazení modelu je snadné ovládnout zobrazení razítka / popisky zóny v různých měřítkách.

Celý koncept představuji v tomto videu, ve kterém ukazuji můj způsob práce se zónami, jejich rozdělení do různých typů kategorií zóny a především představuji způsob popisování zón v půdorysu dynamickým obsahem, tedy obsahem, který je definován pro každé zobrazení pomocí Voleb zobrazení modelu:

 (video je trochu delší neboť obsahuje i patřičný kontext - tedy důvody, proč je vhodné řešit popis zóny právě takto)

 

Razítko zóny VZM

Nastavení razítka zóny umožňuje definovat výchozí styl zobrazení razítka, obsah razítka a samotné zobrazení jsou potom definovány pomocí paletek Volby zobrazení modelu.

Pro případ, že se razítko "nevejde" do dané místnosti, je možné v nastavení konkrétního razítka definovat posunutí textu (šipku) nebo nadefinovat zalomení textu. To je možné zadat jak ve velikosti výkresu (tedy pro stejně široký / zalomený text ve všech měřítkách) nebo ve velikosti modelu (tedy pevnou šířku textového bloku bez ohledu na velikost textu - když se text v daném měřítku na šířku bloku nevejde, zalomí se). Zároveň je možné definovat razítko jako skryté.

 

Popiska zóny VZM

Nastavení popisky (MJ_Popiska_zony_VZM_25) zóny umožňuje definovat výchozí styl zobrazení popisky stejně jako u razítka, obsah a samotné zobrazení jsou potom definovány pomocí paletek Volby zobrazení modelu.

Případně si uživatelsky vybrat kategorii typu zóny (Místnosti / Obchodní plochy), kterou si popiska pro výpis informací z Voleb zobrazení modelu použije.

V nastavení popisky je krom jného možné nadefinovat zalomení textu, které je možné zadat jak ve velikosti výkresu (tedy pro stejně široký / zalomený text ve všech měřítkách) nebo ve velikosti modelu (tedy pevnou šířku textového bloku bez ohledu na velikost textu - když se text v daném měřítku na šířku bloku nevejde, zalomí se).

 

Popiska zóny s pevně daným obsahem

K dispozici je také Popiska (MJ_Popiska_zony_25) s pevně daným obsahem, tedy obsahem pro všechna půdorysná zobrazením stejným. 

Zobrazení (styl textu ...) reaguje na Volby zobrazení modelu stejně, jako v první varianta popisky.

 

Paletky Volby zobrazení modelu

Pomocí Voleb zobrazení modelu je možné definovat obsah výpisu jednolivých informací o zónách  (např. účel-název, podlahová krytina, povrchy stěn ... pro místnosti nebo kategorie, vlastník, marketikové informace, způsob napájení ... pro plochy obchodní). Díky tomu je možné vypisovat pro různé půdorysy / zobrazení různé informace a vlastnosti o zóně, aniž by bylo nutné Zóny duplikovat a nebo se omezit jen na 3 možnosti zobrazení (tak jak je to u standardního Razítka zóny 02 pro různá 3 měřítka k dispozici).

Pomocí Voleb zobrazení modelu je také možné definovat styl zobrazení Razítka, je možné předefinovat výchozí styl textu, popř. styl textu jednotlivých řádků výpisu Razítka, nebo zobrazovat / skrývat rámeček Razítka a upravovat rozložení textu (Řádky / Tabulka). 

 

Ovládání pomocí Vrstvy

Můj koncept zóny uvažuje primárně s členěním Zón na "Místnosti" a "Obchodní plochy" (Byty), u  kterých můžeme v jednom zobrazení vypisovat různé parametry / vlastnosti. Aby bylo možné jednotlivé typy kategorií zón samostatně ovládat (např. skrývat) je nutné pro každý typ vytvořit samostatnou vrstvu. Já ve svých projektech používám následující pojmenování "_Plochy místnosti" a "_Plochy obchodní", které jsou v nastavení Razítka přednastavená (je možné je uživatelsky změnit).

Rozdělení do vrstev je v zásadě základní třídění, dalo by se říct klasifikování Zón (ačkoliv pro to slouží v Archicadu jiný mechanizmus) a právě tohoto třídění využívám ve svém konceptu pro skupinové ovládání zobrazení popisu zóny v půdorysech. Díky této možnosti dochází také ke kontrole správnosti umístění Zóny do konkrétních vrstev (pokud nebude zóna v jedné ze dvou definovaných vrstvách, vypíše chybovou hlášku)

 

Poznámka na závěr:

Koncept zón je dost specifický, ideálně použitelný ve chvíli, kdy nad jedním půdorysem musíte vytvořit výrazně větší množství výkresů. V našich projektech to používáme především pro výkresy pro správu objektů, kde nad jedním půdorysem máme různé výkresy - marketingový, stavební, pro účely inzerátů (po jednotkách), různé technologie (vytápění - z jaké kotelny je napájeno, chlazení - kolik klimatizací je v nájemní jednotce, elektro - z jakých rozváděčů je napájeno, voda - zda je měřeno nebo účtováno paušálem ....) a kontrolní / informační výpisy, ve kterých potřebujeme vypisovat různé hodnoty / vlastnosti ze zón.

Použití popisek je v tuto chvíli velmi nepohodlné, protože bychom museli mít vícero vrstev jenom pro popis místností. Navíc, když se v půdorysech dělají změny (upravují se nájemní prostory a mění se rozměry, počty místností) tak se stává, že se popisky "ztrácejí". V tu chvíli si nikdo nevzpomene, že do nějakých skrytých vrstev musí přidat různě nastavené popisky zón, aby bylo na všech výkresech všechno správně.

V běžných projektech si asi člověk vystačí s popiskou Zóny nebo postaru s běžným razítkem (a těch pár změn si ohlídá). Nicméně ovládání obsahu z Voleb zobrazení modelu je přeci jenom o fous pohodlnější. 

Obrovská výhoda tohoto řešení je mimojiné také to, že pomocí Voleb zobrazení modelu je možné definovat i obsah razítek / popisek zón v připojeném modulu (bez nutnosti jeho aktualizace).

 

Cena knihovny  7.500,- Kč *

Poslední update 1. 11. 2023


Pokud máte o knihovnu zájem, kontaktujte mě na atelier@jirat.com.

*) Cena pro jednotlivce (samostatné projektanty a studenty) dohodou. Platba předem na základě faktury. Nejsem plátce DPH.