Asociativní popisky

Bublina

Popiska jako základní Bublina s pestrým nastavením vzhledu, která umí vypisovat (do jednoho nebo dvou řádků) text - ID nebo libovolnou Vlastnost připojeného Prvku. Popiska se umí orientovat dle typu prvku a přednastavení (např. vždy je kolmá na směr zdi).

Typické použití: popis skladby stěny / stropu - výpis speciální Vlastnosti, která pomocí vhodného Vzorce vyčte Označení skladby z názu Sendvičové konstrukce. Jiným příkladem může být třeba popis jednotlivých prvků krovu / stropu pomocí ID.

 

Výšková popiska

Popiska primárně určená pro výškové "kótování" vybraných konstrukcí (zeď, deska, sloup, trám) v půdorysu. Je možné vypsat výšku dolní a horní hrany k danému ukotvení (projektový počátek, úroveň moře, ale také k domovskému podlaží nebo uživatelským rovinám). V případě popisování sendvičové desky je možné definovat vazbu popisky k částečnému zobrazení konstrukce. Pro kontrolu ve 2D je možné v nastavení zvolit zobrazení popisu vazby výšky / tloušťky.

Součástí popisky je i zjednodušená šipka (nebo je možné využít standardní šipky Popisky). Rámeček je možno zapnout / vypnout ve standardním nastavení textu popisky.

Popiska desky

Popiska primárně určená pro popis desek, která má několik možností zobrazení: 

Obě výškové varianty umožňují definovat rozměry s ohledem na částečné zobrazení konstruce. 

Polohy koncových bodů diagonál popisky nutno opravit ručně - graficky.

Typické použití: výkresy statických konstrukcí (stropů) nebo označování podhledů v realizační dokumentaci.

 

Kontrola natočení a polohy objektu 

Popiska primárně určená pro kontrolu modelu.

Pro správné fungování modelu a jeho kótování je nutné eliminovat odchylky polohy a natočení konstrukcí, které na první pohled nejsou patrné (jsou menší než 0,01 mm nebo stupně).

V nastavení je možné vybrat výpis natočení (pro prvek typu Objekt, Zeď a Trám) nebo výpis polohy (pro prvek typu Objekt, Okno a Dveře) a přesnost až na 9 desetinných míst "mm" nebo stupně.

 

Parametr Objektu

Popiska určená pouze pro prvky typu Objekt. Umožňuje, na rozdíl od nativních možností ostatních Popisek z knihovny Archicadu, vypsat libovolný Parametr knihovního objektu. Současně umožňuje k hodnotě přidat předponu a příponu.

Asociativní popiska sama nabídne seznam dostupných parametrů připojeného Objektu. Výpis je definován názvem parametru (nikoliv jeho českým pojmenováním), je proto nutné vědět, jak správný název parametru zjistit.

 

Popiska prvku krovu

Popiska vypisuje v "mm" Parametry průřezu (šířka / výška) prvku krovu Objektů z knihovny Archicadu a to jak ze složky Střešní konstrukce, tak ze složky Knihovna Roofmaker.

Součástí popisky je i zjednodušená šipka.

 

Sklon střechy

Popiska vypisuje sklon prvku Střecha (tvořený jedinou samostatnou střešní rovinou). Sklon může být definovám v různých formátech (stupeň, procento, tamgenta). Orientaci šipky nutno nastavit ručně resp. graficky (Archiad na úrovni knihovního prvku bohužel neumožňuje zjistit orientaci střechy - směr referenční hrany).

K dispozici také jeko neasociativní popiska, která může vypsat hodnotu natočení šipky (vhodné např. pro popis detailů).

 

Výška zdi nebo obkladu

Popiska vypisuje ve formátu textu dle kresličské normy výšku nízké zdi nebo výšku a výškovou polohu obkladu stěny (obklad stěny je tvořen tenkou texturovanou zdí). Výška je definována polohou prvku vůči domovskému podlaží.

 

Popiska TZB

Popiska vypisuje různé údaje o jednotlivých prvcích TZB modeláře. Popiska se umí automaticky orientovat, vč. automatického odsazení textu mimo osu - mimo půdorysný tvar potrubí. 

Popiska umí vykreslit automaticky orientovanou šipku směru klesání potrubí.

POZN.: Popiska není kompatibilní s aktuálním buildem Archicadu 27, neboť v této verzi není možné žádným způsobem prvky TZB popisovat. Dá se předpokládat, že je tento stav pouze dočasným jevem a s nějakou následující aktualizací AC 27 bude opět možné popisování prvků využít.

 

 

Cena knihovny  - zdarma (k libovolné jiné knihovně) 

Poslední update 21. 1. 2024

 


Pokud máte o knihovnu zájem, kontaktujte mě na atelier@jirat.com.

*) Cena pro jednotlivce (samostatné projektanty a studenty) dohodou. Platba předem na základě faktury. Nejsem plátce DPH.