Značka oken a dveří

Značka Oken a Dveří umožňující pomocí Voleb zobrazení modelu definovat obsah a zobrazení jednolivých prvků značky, tedy bublinu a obsah jednotlivých částí bubliny. Do bubliny je možné vypsat ID, orientaci otevírání, libovolnou Vlastnost okna nebo dveří, popř. text, který bude pro všechny stejný (např. označení fyzikální veličiny). Vypsat je možné až 4 dvojice informací (tedy 4 půlené bubliny). Současně se dá zobrazit rozměr otvoru a vypsat výšku parapetu.
Aby v malých měřítkách značka příliš nepřekážela, je možné přepsat výchozí velikost bubliny a textů. 

V nastavení samotné značky (v nastavení konkrétního okna nebo dveří) je potom možné definovat jaké rozměry budou značkou vypsané (nominální, průchozí, rozměry stavebního otvoru), popř. k jakému ukotvení bude vypsána výška parapetu. Vynášecí čára značky okna může být ukončená na rámu okna. 

Ideální použití značek pro zobrazení různých stupňů projektové dokumentace, popř. výpis speciálních vlastností (např. požární odolnost, resp. mezní stav a dobu požární odolnosti) v různých zobrazení projektu. Tím, že je obsah definovám ve Volbách zobrazení modelu, umožňuje značka velkou variabilitu zobrazení informací automaticky s oknem / dveřmi, bez nutnosti připojovat různé popisky a skrývat je v různých vrstvách.

Díky výpisu hodnoty výšky parapetu odpadá nutnost tento údaj vypisovat pomocí dopňku Kótování podle ČSN (nebo dopisovat ručně), tedy odpadá nutnost tuto hodnotu kontrolovat a aktualizovat, čímž se snižuje riziko chyby v projektu. Jen je nutné přijmout fakt, že zobrazení nebude úplně tradiční (z vlastní zkušenosti vím, že s tím na stavbě není problém).

Obrovská výhoda tohoto řešení je mimojiné také to, že pomocí Voleb zobrazení modelu je možné definovat i obsah značek prvků v modulu (bez nutnosti jeho aktualizace).

Značka dveří obsahuje ještě jednu "skrytou funkci", obsahuje parametr pro výpis do tabulky, který umí korektně vypsat ustí zárubně (tedy tloušťku zárubně) bez ohledu na to, jestli je tloušťka v nastavení dveří definovaná konkrétní hodnotou nebo svázaná s tloušťkou zdi.

Knihovna obsahuje Značku dveří, Značku okna a Paletku pro Volby zobrazení modelu. 

Náhled nastavení prvků a Voleb zobrazení modelu

 

Cena knihovny  5.000,- Kč *

Poslední update 18. 1. 2024


Pokud máte o knihovnu zájem, kontaktujte mě na atelier@jirat.com.

*) Cena pro jednotlivce (samostatné projektanty a studenty) dohodou. Platba předem na základě faktury. Nejsem plátce DPH.